Uchwała nr VII/104/2015 z dnia 31.03.2015 w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Niniejsza uchwała straciła moc w związku z wejściem w życie uchwały nr XVI/387/2016 z dnia 29 stycznia 2016 r.