Zarządzenie Burmistrza Mikołowa nr 1381/237/22 w sprawie zmiany zarządzenia Burmistrza Mikołowa nr 1349/205/22 z dnia 05 lipca 2022 roku w sprawie powołania Komisji przetargowej