Zarządzenie Burmistrza Mikołowa nr 1378/234/22 w sprawie powołania zespołu powypadkowego w Przedszkolu Nr 3