Obwieszczenie Marszałka Województwa Śląskiego z dnia 14.07.2022 r., działającego jako organ administracji geologicznej, o wydaniu decyzji zatwierdzającej Projekt robót geologicznych dla określenia warunków hydrogeologicznych panujących w rejonie projektowanej inwestycji pod nazwą: "Budowa linii kolejowej na odc. Katowice - granica państwa - Ostrawa"