Uchwała nr VII/93/2015 z dnia 31.03.2015 w sprawie odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu lokalu użytkowego