Uchwała nr VII/92/2015 z dnia 31.03.2015 w sprawie zasad gospodarowania lokalami użytkowymi stanowiącymi własność lub będącymi w posiadaniu Gminy Mikołów