Uchwała nr VII/90/2015 z dnia 31.03.2015 w sprawie przyznania stypendiów dla uczniów i studentów wytypowanych przez komisję ds. rozpatrywania wniosków o udzielenie stypendiów