Uchwała nr VII/89/2015 z dnia 31.03.2015 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Mikołowskiemu