Uchwała nr VII/88/2015 z dnia 31.03.2015 w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2015 - 2025