Uchwała nr VII/80/2015 z dnia 31.03.2015 w sprawie powołania Skarbnika Gminy Mikołów