Uchwała nr VI/78/2015 z dnia 17.03.2015 w sprawie dopłat do cen 1 m3 wody i 1 m3 odprowadzanych ścieków wynikających z taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Mikołów, które obowiązują w okresie 13.06.2015 - 30.11.2015 r.