Uchwała nr VI/77/2015 z dnia 17.03.2015 w sprawie zmian w budżecie na 2015 rok