Uchwała nr VI/75/2015 z dnia 17.03.2015 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Nr IV/24/2015 z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta na rok 2015