Uchwała nr VI/74/2015 z dnia 17.03.2015 w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2015 - 2025

Niniejsza uchwała straciła moc w związku z wejściem w życie uchwały nr XVI/380/2016  z dnia 29 stycznia 2016 r.