Uchwała nr V/69/2015 z dnia 24.02.2015 w sprawie zamiaru przekształcenia Szkoły Podstawowej nr 5 im. Gustawa Morcinka w Mikołowie, przy ul. Katowickiej 24, polegającego na likwidacji Oddziału Przedszkolnego