Uchwała nr V/63/2015 z dnia 24.02.2015 w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego