Uchwała nr V/62/2015 z dnia 24.02.2015 w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Niniejsza uchwała straciła moc w związku z wejściem w życie uchwały nr XIV/337/2015 z dnia 24.11.2015 r.