Uchwała nr V/58/2015 z dnia 24.02.2015 w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Niniejsza uchwała straciła moc w związku z wejściem w życie uchwały nr XIII/311/2015 z dnia 27.10.2015 r.