Uchwała nr V/56/2015 z dnia 24.02.2015 w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Niniejsza uchwała straciła moc w związku z wejściem w życie uchwały nr XIX/460/2016 z dnia 24.05.2016 r.