Uchwała nr IV/24/2015 z dnia 27.01.2015 w sprawie uchwalenia budżetu Miasta na rok 2015