Uchwała nr IV/41/2015 z dnia 27.01.2015 w sprawie upoważnienia Burmistrza Mikołowa do określenia wysokości opłat za korzystanie z szaletów publicznych w Mikołowie