Uchwała nr IV/40/2015 z dnia 27.01.2015 w sprawie przystąpienia do zmiany "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przetrzennego miasta Mikołowa"