Uchwała nr IV/39/2015 z dnia 27.01.2015 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Mikołowa