Uchwała nr IV/38/2015 z dnia 27.01.2015 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek położonych w Śląskim Ogrodzie Botanicznym w Mikołowie

Niniejsza uchwała straciła moc w związku z wejściem w życie uchwały nr XVI/387/2016 z dnia 29.01.2016 r.