Uchwała nr IV/33/2015 z dnia 27.01.2015 w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego