Uchwała nr IV/32/2015 z dnia 27.01.2015 w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Niniejsza uchwała straciła moc w związku z wejściem w życie uchwały nr XVII/400/2016 z dnia 15.03.2016 r.