Uchwała nr IV/26/2015 z dnia 27.01.2015 w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości położonej w Mikołowie przy ul. Malinowej