Ogłoszenie o postępowaniu na wybór podmiotu, który zorganizuje nabycie lub nabędzie na rachunek własny obligacje emitowane przez Gminę Mikołów w 2022 roku wraz ze specyfikacją warunków postępowania

Gmina Mikołów informuje, że wydłuża termin składania ofert w niniejszym postępowaniu do dnia 12 sierpnia 2022 roku - godz. 12:00.