Obwieszczenie Marszałka Województwa Śląskiego z dnia 7.04.2022 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie zatwierdzenia Projektu robót geologicznych dla określenia warunków hydrogeologicznych panujących w rejonie projektowanej inwestycji pod nazwą: "Budowa linii kolejowej na odc. Katowice - granica państwa - Ostrawa"