Komitet Inicjatywy Uchwałodawczej - projekt uchwały w sprawie zmiany nazwy "Placu 750-lecia" na "Plac Synagogi"

Rada Miejska Mikołowa rozpatrzyła inicjatywę pozytywnie, podejmując uchwałę LII/507/2022 z dnia 10 lutego 2022 r. w sprawie zmiany nazwy "placu 750-lecia" na "plac Synagogi".