I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej, położonej w Mikołowie przy ul. Przelotowej, składającej się z działki nr 284/68