Uchwała nr XLVIII/471/2021 z dnia 23 listopada 2021 r. w sprawie przyjęcia lokalnego programu pomocy społecznej