Sprawozdanie z działalności Młodzieżowej Rady Miejskiej Mikołowa 28.10.2021