Postanowienie Komisarza Wyborczego w Katowicach w sprawie zwołania sesji Rady Miejskiej Mikołowa w celu złożenia ślubowania przez Burmistrza Mikołowa.

Na dzień 8 grudnia 2014 godz. 17:00