Uchwała nr XLVII/459/2021 z dnia 26 października 2021 r. w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za pojemnik lub worek o określonej pojemności, przeznaczony do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne

Niniejsza uchwała została uchylona na mocy uchwały nr XLVIII/474/2021 z dnia 23.11.2021 r.