Postanowienie Komisarza Wyborczego w Katowicach w sprawie zwołania pierwszej sesji nowo wybranej Rady Miejkiej Mikołowa.

Na dzień 1 grudnia 2014 godz. 17:00