I przetarg ustny ograniczony na sprzedaż prawa własności działki oznaczonej numerem 3938/102  położonej w Mikołowie przy ul. Żwirki i Wigury