Zarządzenie Burmistrza Mikołowa nr 1027/244/21 w sprawie ustanowanie służebności przesyłu na działce nr 477/30 położonej przy ul. Nowy Świat w Mikołowie