Miejsce złożenia dokumentów

 • Deklarację można złożyć samodzielnie, bez wychodzenia z domu, żeby to zrobić należy posiadać profil zaufany albo podpis elektroniczny.

  Wejdź na stronę
  www.zone.gunb.gov.pl 
  naciśnij -> złóż deklarację <- wypełnij ją i wyślij.
 • Deklarację można też złożyć  w formie papierowej w Urzędzie Miasta Mikołów
  Biuro Podawcze, pokój nr 1, parter, Rynek 16

Godziny urzędowania

poniedziałek od 7.30 do 17.00
od wtorku do czwartku od 7.30 do 15.30
piątek od 7.30 do 14.00

Sprawę prowadzi

Wydział Ochrony Środowiska
pokój nr 3, ul. św. Wojciecha 14, 43-190 Mikołów
tel.: (32) 324 84 73, (32) 324 84 93
e-mail: 
bgo@miko
low.eu

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów

Terminy

 • Deklarację, która dotyczy źródła ciepła i spalania paliw, które zostało uruchomione przed 1 lipca 2021 r. należy złożyć w terminie 12 miesięcy tj. do 30 czerwca 2022 r.
 • Dla nowego źródła ciepła, które zostało uruchomione po 1 lipca 2021 r., deklarację należy złożyć w terminie 14 dni od jego uruchomienia.

Złożenie deklaracji

Zgodnie z ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów, od 1 lipca 2021 roku właściciele oraz zarządcy budynków obowiązani są do złożenia stosownej deklaracji dotyczącej wykorzystywanych źródeł ciepła lub spalania paliw do 1 MW, np. piec, sieć ciepłownicza, pompa ciepła etc. Obowiązek dotyczy zarówno budynków i lokali mieszkalnych jak i niemieszkalnych, przy czym, jeżeli część budynku jest zamieszkała, a część niezamieszkała, a obie części składowe są zasilane przez różne źródła ciepła, bądź wykorzystywane są różne źródła spalania paliw, deklaracje winny być złożone oddzielnie na część mieszkalną i niemieszkalną.

Deklaracja wymaga podania informacji jedynie w zakresie adresu budynku oraz źródła ciepła. W deklaracji właściciel domu powinien zgłosić wszystkie źródła ogrzewania. Wskazuje on bowiem informacje o liczbie i rodzaju eksploatowanych w obrębie nieruchomości źródeł ciepła lub źródeł spalania paliw. Ponadto trzeba podać podstawowe dane identyfikacyjne. Zgodnie z ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów deklaracja zawiera takie informacje jak:

 1. imię i nazwisko albo nazwę właściciela lub zarządcy budynku lub lokalu oraz adres miejsca zamieszkania lub siedziby;
 2. adres nieruchomości, w obrębie której eksploatowane jest źródło ciepła lub źródło spalania paliw;
 3. informacje o liczbie i rodzaju eksploatowanych w obrębie nieruchomości źródeł ciepła lub źródeł spalania paliw oraz o ich przeznaczeniu i wykorzystywanych w nich paliwach (klasa kotła znajduje się na tabliczce znamionowej umieszczonej z boku kotła albo w jego instrukcji obsługi)
 4. numer telefonu właściciela lub zarządcy (opcjonalnie);
 5. adres e-mail (opcjonalnie).

Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania można uzyskać pod adresem:

https://www.gunb.gov.pl/strona/centralna-ewidencja-emisyjnosci-budynkow