1. Zezwolenie na usunięcie drzew ul. Gliwicka
 2. Zezwolenie na usunięcie drzew ul. Wyzwolenia
 3. Odmowa zezwolenie na usunięcie drzew ul. Filaretów
 4. Odmowa zezwolenia na usunięcie drzew Osiedle przy Plantach
 5. Odmowa zezwolenia na usunięcie drzew pas drogowy ul. Wojska Polskiego
 6. Zezwolenie na usunięcie drzew rejon os. Grunwaldzkiego
 7. Zezwolenie na usunięcie drzew ul. Towarowa
 8. Zezwolenie na usunięcie drzew ul. Grażyńskiego
 9. Zezwolenie na usunięcie drzew ul. Wyzwolenia
 10. Zezwolenie na usunięcie drzew ul. Skowronków
 11. Zezwolenie na usunięcie drzew pas drogowy ul. Fabrycznej
 12. Zezwolenie na usunięcie drzew pas drogowy ul. Konstytucji 3 Maja
 13. Zezwolenie na usunięcie drzew pas drogowy DW 928
 14. Zezwolenie na usunięcie drzew ul. Grażyńskiego
 15. Zezwolenie na usunięcie drzew pas drogowy ul. Korfantego
 16. Zezwolenie na usunięcie drzew ul. Żwirki i Wigury 4a
 17. Zezwolenie na usunięcie drzew Osiedle przy Plantach
 18. Zezwolenie na usunięcie drzew ul. Krakowska
 19. Zezwolenie na usunięcie drzew ul. Skłodowskiej-Curie
 20. Zezwolenie na usunięcie drzew ul. Skłodowskiej-Curie
 21. Zezwolenie na usunięcie drzew przy Placu Salwatorianów
 22. Zezwolenie na usunięcie drzew ul. Żwirki i Wigury
 23. Zezwolenie na usunięcie drzew ul. Wolności
 24. Zezwolenie na usunięcie drzew pas drogowy DW 927 ul. Wojska Polskiego
 25. Zezwolenie na usunięcie drzew ul. Pileckiego
 26. Zezwolenie na usunięcie drzew ul. Pokoju
 27. Zezwolenie na usunięcie drzew ul. Jasna
 28. Zezwolenie na usunięcie drzew os. Kochanowskiego
 29. Zezwolenie na usunięcie drzew ul. Podleska
 30. Zezwolenie na usunięcie drzew pas drogowy ul. Pszczyńskiej
 31. Zezwolenie na usunięcie drzew ul. Fabryczna
 32. Zezwolenie na usunięcie drzew ul. Wojska Polskiego
 33. Zezwolenie na usunięcie drzew ul. Wyzwolenia
 34. Zezwolenie na usunięcie drzew pas drogowy ul. Wojska Polskiego
 35. Zezwolenie na usunięcie drzew ul. Konstytucji 3 Maja
 36. Zezwolenie na usunięcie drzew ul. Wyzwolenia
 37. Zezwolenie na usunięcie drzew ul. Zajęcy
 38. Zezwolenie na usunięcie drzew ul. Rybnicka
 39. Zezwolenie na usunięcie drzew pas drogowy ul. Darwina  
 40. Odmowa zezwolenia na usunięcie drzew - teren Rodzinnych Ogródków Działkowych
 41. Zezwolenie na usunięcie drzew ul. Żwirki i Wigury
 42. Zezwolenie na usunięcie drzew pas drogowy ul. Pszczyńskiej
 43. Zezwolenie na usunięcie drzew pas drogowy ul. Owsianej
 44. Odmowa zezwolenia na usunięcie drzew pas drogowy ul. Rybnickiej
 45. Zezwolenie na usunięcie drzew ul. Skalna
 46. Zezwolenie na usunięcie drzew ul. Podleska
 47. Zezwolenie na usunięcie drzew ul. Cmentarna
 48. Zezwolenie na usunięcie drzew ul. Pileckiego
 49. Zezwolenie na usunięcie drzew ul. Młyńska
 50. Zezwolenie na usunięcie drzew ul. Żwirki i Wigury
 51. Zezwolenie na usunięcie drzew ul. Hubera
 52. Zezwolenie na usunięcie drzew ul. Prusa/Wyzwolenia
 53. Zezwolenie na usunięcie drzew ul. Żwirki i Wigury 4a