Konsultacje społeczne dotyczące wskazania zadań do Zielonego Budżetu Mikołowa