Zarządzenie Burmistrza Mikołowa nr 935/152/21 w sprawie wprowadzenia Regulaminu korzystania z usługi "Transmisja online ceremonii zaślubin w Urzędzie Stanu Cywilnego w Mikołowie"