Zawiadomienie o posiedzeniu Rady Dzielnicy Kamionka w dniu 10.06.2021