Protokół nr 1 z posiedzenia Rady Sołeckiej Bujakowa z dnia 22.05.2021 r.