Miejsce złożenia dokumentów

Biuro Podawcze
pokój nr 1, parter, Rynek 16

Godziny urzędowania

poniedziałek od 7.30 do 17.00
od wtorku do czwartku od 7.30 do 15.30
piątek od 7.30 do 14.00

Sprawę prowadzi

Wydział Ochrony Środowiska
pokój nr 15, parter, Rynek 16, 43-190 Mikołów
tel.: (32) 324 84 73, (32) 324 84 74
e-mail:
bgo@mikolow.eu  

Podstawa prawna

Uchwała nr XLI/382/2021 z dnia 20 kwietnia 2021 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowych z budżetu gminy na dofinansowanie kosztów inwestycji polegającej na modernizacji systemów grzewczych