Szanowni Mieszkańcy,

informujemy, że w maju zaplanowano:

 • posiedzenie Komisji RM nr 8 - Rewizyjnej - 11 maja 2021 r., godz. 16:30
 • posiedzenie Komisji RM nr 6 ds. Społecznych - 17 maja 2021 r., godz. 16:00
 •  posiedzenie Komisji RM nr 5 ds. Ochrony Środowiska - 18 maja 2021 r., godz. 15:30
 • posiedzenie Komisji RM nr 3 ds. Gospodarki Miejskiej - 18 maja 2021 r., godz. 16:30
 • posiedzenie Komisji RM nr 1 ds. Samorządu - 19 maja 2021 r., godz. 16:00
 • posiedzenie Komisji RM nr 7 ds. Kultury, Sportu, Informacji i Promocji - 19 maja 2021 r., godz. 17:30
 • posiedzenie Komisji RM nr 9 - Skarg, Wniosków i Petycji - 20 maja 2021 r., godz. 16:30
 • posiedzenie Komisji RM nr 4 ds. Rozwoju Miasta - 20 maja 2021 r., godz. 17:00
 • posiedzenie Komisji RM nr 2 ds. Budżetu - 24 maja 2021 r., godz. 16:00
 • posiedzenie Komisji RM nr 10 ds. Szkód Górniczych - 20 maja 2021 r., godz. 13:00

   

W związku z ogłoszonym stanem epidemii oraz zaleceniami Głównego Inspektora Sanitarnego dotyczącymi przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się koronawirusa SARS-Cov 2 wywołującego chorobę COVID-19 posiedzenia zostaną przeprowadzone w zdalnym trybie obradowania.

Mieszkańców, którzy chcieliby zabrać głos podczas obrad, zgodnie z §14 ust. 5 Statutu Miasta Mikołowa, bardzo prosimy o wcześniejszy kontakt pod numerem telefonu 32 32 48 511 bądź mailowo na adres biuro.rady@mikolow.euw celu omówienia szczegółów technicznych.

Ze względów organizacyjnych, w miarę możliwości, chęć zabrania głosu prosimy zgłaszać do godz. 14:00 w dniu posiedzenia.