ZARZĄDZENIE BURMISTRZA MIKOŁOWA NR 862/79/21 w sprawie ogłoszenia konkursów na kandydatów na stanowiska dyrektorów przedszkoli dla których organem prowadzącym jest Gmina Mikołów