Uchwała Nr VIII/11/2021 Młodzieżowej Rady Miejskiej Mikołowa z dnia 4 marca 2021 r. w sprawie wygaszenia mandatu Radnej Młodzieżowej Rady Miejskiej Mikołowa