Ogłoszenie o zebraniu wiejskim w Sołectwie Borowa Wieś w dniu 13.03.2021