Zawiadomienie o posiedzeniu Rady Dzielnicy Kamionka w dniu 11.02.2021